9 fotografer – 17 bilder
Jury: FK Avtrycket Stockholm
Mottot : Djur
1.Bengt-Åke Öhgren

2.Sara Ahlin
3.Daniel Lindström
4. Bengt-Åke Öhgren
5.Alf-Åke Hall
6.Britt Norstöm
7. Alf-Åke Hall
8. Peter Brolin
9. Daniel Lindström
10.Berit Wernald Bladh
11.Per Gyllingberg
Hästhuvud
12. Peter Brolin
Ragdollqueen
13. Sara Ahlin
En gång i livet
14. Alf Bogren
Öron som lyssnar

15. Berit Wernald Bladh
Hästen med glimten i ögat
16. Alf Bogren
Vakande ögon
17. Britt Norström
Vårruset i Skogsdammen