9 fotografer – 16 bilder
Jury: Kristinehamns FK
Mottot är Vatten1.Alf-Åke Hall
2. Bengt-Åke Öhgren
3. Daniel Lindström
4.Sara Ahlin
5. Sara Ahlin
6. Daniel Lindström
7. Per Gyllingberg
8. Per Gyllingberg
9.Alf Bogren

10. Peter Brolin
11. Berit Wernald Bladh
12. Alf-Åke Hall
13. Berit Wernald Bladh
14. Bengt-Åke Öhgren
15. Alf Bogren
16. Peter Brolin